Hilding Original, Family och Family Plus ramängar är de enda godkända sängarna på marknaden och är ett resultat av den omsorg vi har när vi väljer material och bygger sängar. En omsorg som inte bara är bra för de som har allergier.

För oss är det viktigt att de sängar vi gör är bra för dig på alla sätt, såväl komfort som miljö. Därför gör vi noggrant övervägda val när vi bygger våra sängar och ser till att sådant som inte skall vara i sovmiljön inte heller finns där. Med bra materialval, en väl ventilerad sängkonstruktion och med bra hygienförutsättningar uppfyller Hilding ramsängar i kombination med Aktsam bäddmadrass de högt ställda krav som ställs för att få använda Svalan-märkningen. Självklart utan att ge avkall på den sköna sovkomfort som Hilding sängar är kända för.

Läs mer om bäddmadrassen Aktsam

Detta säger Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets experter har, efter genomgång och riskanalys av sängarnas material i alla dess delar och egenskaper i övrigt, tillstyrkt att Hilding ramsängar i kombination med bäddmadrass Aktsam är lämplig för personer med astma, allergi och annan överkänslighet.

Läs mer om Astma- och Allergiförbundet här

Om allergi

Allergisk astma börjar oftast i barndomen och är den vanligaste formen av astma hos barn och ungdomar. Allergi beror på en ärftlig benägenhet att bilda speciella allergiantikroppar mot olika äggviteämnen (allergener) som en människa normalt ska tåla, t.ex. olika pollen, pälsdjur, kvalster och mögel.

När den allergiske personen utsätts för dessa ämnen utlöses en allergisk reaktion som leder till symtom som hösnuva och astma.

Tillbaka till Det bästa med Hilding