Kvinna sover i Family ramsäng

Integritetspolicy

Syfte och innehåll

Hilding Anders Sweden AB (”vi”) värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi behandlar och använder personuppgifterna som vi samlar in från dig när du besöker och använder denna hemsida samt hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

 • Vi samlar in och behandlar IP-adress som du delar med oss för att kunna ge dig en bättre upplevelse när du besöker hemsidan.

 • Vi samlar också in och behandlar namn, telefonnummer, e-postadress i samband med förfrågningar avseende våra produkter och dylikt på vår hemsida (där sådan funktion finns).

 • Utöver ovanstående användning och ändamål, kan vi även använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling, för statistisk analys samt (i förekommande fall) för att slutföra din produktbeställning och/eller för att kontakta dig angående försäljning och som del av vår uppföljning av kundrelationer. Vi använder IP adresser för att mäta användningen av denna hemsida. Sådan mätning kan även innebära övervaka användning av hemsidan för att hjälpa Hilding förbättra hemsidan, personifiera upplevelsen genom att skräddarsy innehållet du ser, optimera användarupplevelse och fastställa frekvens.

Vilken är den legala grunden för behandling av dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.1 – 2.3 i Avsnitt 2 ovan grundar sig på Hilding Anders berättigade intresse om att förbättra hemsidan och för att analysera statistik.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 • Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Hilding Anders Sweden AB som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till personuppgifterna.

 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom Hilding Anders-koncernen nämligen, Hilding Anders International AB för att tillhandahålla tjänster så som utveckling och support av denna hemsida. Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som Infab Kommunikation AB, Ridgeback Business Development AB, tjänsteleverantör utsedd av Hilding Anders vilka tillhandahåller tjänster anslutna till denna hemsida eller dess funktioner, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dessa tjänster – exempelvis utveckling och support av denna hemsida.

 • Dina personuppgifter kan komma att delas till länder utanför EU/EES, så som USA och Schweiz, vilka kan ha en lägre grad av skydd för personuppgifter än det som erbjuds inom EU/EES. Överföringen är nödvändig för att viss tjänsteleverantör är lokaliserad utanför EU/EES. När dina personuppgifter delas till länder utanför EU/EES använder vi oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av den Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in. Det innebär att dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för att behandla en order eller förfrågan från dig, för att administrera ditt användarkonto eller för att administrera vår kundrelation. Statistik som endast innehåller anonymiserade uppgifter kan komma att sparas längre.

Vilka rättigheter har du?

 • Hilding Anders Sweden AB, organisationsnummer 556289-7941, adress Kommendörsgatan 3, 281 35 Hässleholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Peter Sturm är dataskyddsombud och kan kontaktas på peter.sturm@hildinganders.com.

 • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om, till exempel, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig). Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 3. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra gällande dina rättigheter enligt Avsnitt 2 är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@hildinganders.com eller via post till adressen ovan eller via telefon på +46 (0)40 665 67 00.

 • Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos den dataskyddsmyndighet som utöver tillsyn inom din jurisdiktion.

  ÄNDRINGAR

 • Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på www.hilding.nu.